JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS(1.díl) Aneb co zajímá personalistu

To je otázka, kterou si klade snad každý uchazeč o zaměstnání.  Proč se vlastně životopisy vůbec píšou? Životopis je písemná prezentace kandidáta, která má za úkol přesvědčit personalistu, že právě vy jste tím správným kandidátem na vypsanou pozici.

Na pracovní inzeráty se hlásí různé počty uchazečů. Od jednotlivců po desítky až stovky uchazečů. Záleží na typu obsazované pozice,
zaměstnavateli, oboru, lokalitě, nabízené mzdě, atd. Životopisy tak pomáhají personalistům se snadno a rychle se zorientovat mezi jednotlivými
kandidáty.  Slova snadno a rychle jsem zvýraznila zcela záměrně. Personalista se totiž rozhoduje v průměru do 20 sekund, zda vás pozve na pohovor či nikoliv. Velmi často své rozhodnutí učiní již během prvních 5 sekund.

A co vlastně personalista v CV hledá? Firma, která obsazuje pracovní pozici, řeší nějaký problém. Pokud firmě chybí např. recepční, pak jejím problémem je to, že nemají, kdo by vítal a přijímal návštěvy, kdo by zodpovídal dotazy klientů, atd. Zaměstnavatel má představu o tom, jak má takový ideální kandidát vypadat. Své požadavky sepíše do pracovního inzerátu.Personalista pak prolítne očima životopis a hledá v něm:

Názvy pozice – zajímá ho klíčové slovo,v tomto případě recepční. Názvy pozic ve vašem CV nemusí být slovo od slova uvedené tak jak máte napsáno v pracovní smlouvě. Vždy používejte obdobnou terminologii jako potencionální zaměstnavatel. Všímejte si, zda mají název pozice v češtině či angličtině a napište to stejně.

Pracovní náplň – personalista porovnává popis pracovní náplně v inzerátu s popisem činností kandidáta. Jaké má kandidát zkušenosti s jednáním s klienty? Zkušenosti s administrativou?  Všímejte si v inzerátu, co je důležité pro firmu a napište to podobně. Vypíchněte konkrétní úspěchy, které jste firmě přinesli a můžou být pro nového zaměstnavatele zajímavé.

Dovednosti – personalista hledá informace o tom, zda máte požadované dovednosti na dostatečné úrovni (např. PC znalosti, jazykové
dovednosti). Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné dovednosti uvedené. Jaká další dovednost by mohla být pro firmu na této pozici užitečná?

Délka zaměstnání – jak dlouho jste na jednotlivých pozicích vydrželi. Personalista kontroluje, zda nejste příliš velký fluktuant.Pokud jste byli na pozici méně než 1 rok, uveďte do životopisu i důvod odchodu

Zájem o nabízenou pozici – personalista se snaží pochopit, proč máte zájem právě o tuto pozici. Pokud to není z vašeho CV zřejmé, řádně to vysvětlete v motivačním dopise.

Celkový dojem z CV – personalista si udělá představu, kolik času jste věnovali přípravě. To vypovídá o tom, jak velký je váš zájem o dané pracovní místo. Všímá si obsahu, formátování, vizuálního vjemu, volby slov, gramatické správnosti.


Co z toho vyplývá? Věnujte dostatek času přípravě vašeho životopisu. Jen pár sekund rozhodne o tom, zda personalistu váš životopis zaujme či nikoliv. Životopis dělejte vždy na míru konkrétní pozici. Jinak bude vypadat váš životopis na pozici marketingového specialisty a úplně jinak
na pozici asistentky.

Přemýšlejte jako personalista. Jak moc je vás životopis přesvědčivý? Jak můžete ještě lépe prokázat, že vy jste tím pravým kandidátem? Snažte se personalistovi jeho práci co nejvíce usnadnit. Informace mu servírujte přehledně, to nejdůležitější uvádějte hned na začátku. Vaším
cílem je, aby si byl personalista po přečtení vašeho CV jistý, že jste tím ideálním kandidátem. Životopis si několikrát zkontrolujte a dejte raději i
někomu pročíst, ať tam nejsou žádné chyby, ani překlepy.


Chcete vyladit svůj životopis k dokonalosti? Ráda vám s tím pomůžu. Online posouzení a úprava životopisu na míru již od 990,-Kč. Více info zde.