Kvalitní přípravou na pohovor se vyhnete nejčastějším chybám při pohovoru

5 nejčastějších chyb při pohovoru

Všechny chyby, které kandidáti na pohovorech dělají, pramení z nedostatečné přípravy na pohovor a dají se kvalitní přípravou odstranit. Tím, jak jste připraveni na pohovor, dáváte personalistům jasný signál, jak moc o nabízenou pozici stojíte. Věnujte proto přípravě na pohovor dostatek času a dejte si pozor na nejčastější chyby na pohovoru:

 1. Neznalost firmy

Kandidát mlčí či mlží na otázku, čím ho firma zaujala a jaké konkrétní produkty či služby se mu líbí. Do přípravy na pohovor určitě zahrňte detailní seznámení s firmou: činnost firmy, nabízené výrobky a služby, znalost konkurence, finanční výsledky, vize firmy, hodnoty.

2. Nevím, na jakou se hlásím pozici

Nejednou mi kandidát na pohovoru přiznal, že už si nepamatuje, o jakou se uchází pozici. Vždy si před pohovorem znovu projděte pracovní náplň.  Mějte jasno v tom, co jsou hlavní úkoly této pozice a čím vás tato pozice zaujala. Pozici musíte umět popsat svými slovy.

Největší chybou na pohovoru je nepřipravenost a neznalost firmy

 3. Kandidáti se neumí prodat

Kandidáti často pouze papouškují informace uvedené v CV na místo toho, aby vyzdvihli své kvality a přínosy pro zaměstnavatele.

Často sklouzávají k obecnému konstatování „jsem zodpovědný a orientovaný na výsledek“. Toto sdělení personalistu ale ani nezaujme, ani nepřesvědčí. Aby vám personalista toto uvěřil, uvádějte konkrétní příklady svého chování v minulosti.

4. Prezentování úspěchů

Pro některé kandidáty je těžké se umět pochválit a vyzdvihnout své úspěchy. Je důležité si udělat jasno v tom, jaké vaše úspěchy budou pro budoucího zaměstnavatele zajímavé a ty vypíchnout.

Nestačí ale jen uvést, že vaším úspěchem bylo „dokončení projektu XY.“ Nejprve krátce vysvětlete, o čem projekt byl, v čem byl náročný, jaké překážky a jak jste musel překonat a co bylo výsledkem vaší práce (co to firmě přineslo).

5. Nevhodné chování 

Zdánlivě se může jednat o maličkosti, ale ve skutečnosti to můžou být věci, které vám zhatí šance uspět na pohovoru. Nejčastěji se jedná o pozdní příchod, zapnuté zvonění na mobilu, arogantní posed, skákání do řeči personalistovi, špatné vyjadřování o předchozím zaměstnavateli či nadřízeném, ptaní se na mzdu, benefity nebo pracovní dobu mezi prvními dotazy.

Chcete si přípravu na pohovor natrénovat na nečisto?  Objednejte si konzultaci příprava na pohovor.

Tereza